Dopłaty do kredytów na domy energooszczędne

‹‹ Powrót do listy aktualności
Dopłaty do kredytów na domy energooszczędne

Od stycznia 2013 r rusza program dopłat do domów energooszczędnych z NFOSiGW

Program skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera (rozumianego również jako spółdzielnia mieszkaniowa).
Dofinansowanie będzie miało formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę / zakup domu lub zakup mieszkania. Dotacja będzie wypłacana na konto kredytowe beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energie użytkowa do celów ogrzewania i wentylacji (EUco), obliczonego na podstawie rozporządzenia wymienionego w ust. 6 pkt. 3, z uwzględnieniem wytycznych określonych w ust. 10.10 oraz od spełnienia innych warunków wymienionych w tych wytycznych, w tym dotyczących sprawności instalacji grzewczej i przygotowania wody użytkowej.

Wysokość dofinansowania wynosi:
• w przypadku domów jednorodzinnych:
a) standard NF40 – EUco      40 kWh/(m2*rok) – dotacja 30 000 zł brutto;
b) standard NF15 – EUco      15 kWh/(m2*rok) – dotacja 50 000 zł brutto;
• w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych:
c) standard NF40 – EUco      40 kWh/(m2*rok) – dotacja 11 000 zł brutto;
d) standard NF15 – EUco      15 kWh/(m2*rok) – dotacja 16 000 zł brutto.

W przypadku nie osiągniecia zakładanego standardu NF15, o którym mowa powyżej, dotacja może być obniżona do poziomu przewidzianego dla standardu NF40.
W przypadku nie osiągniecia zakładanego standardu NF40, dotacja nie zostanie udzielona.

Jeśli część powierzchni domu jednorodzinnego / lokalu mieszkalnego, o których mowa powyżej, wykorzystywana będzie do prowadzenia działalności gospodarczej (w tym wynajmu), to wysokość dofinansowania pomniejsza się proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej w całkowitej powierzchni odpowiednio domu jednorodzinnego / lokalu mieszkalnego; np. jeżeli działalność gospodarcza będzie prowadzona na 20% powierzchni całkowitej, to wysokość dofinansowania zmniejsza się o 20%.
W przypadku, gdy działalność gospodarcza będzie prowadzona na powierzchni przekraczającej 50% domu jednorodzinnego / lokalu mieszkalnego, o których mowa powyżej
przedsięwzięcie nie będzie kwalifikowane do dofinansowania przez NFOSiGW.

 


Warunki udzielenia dofinansowania

Dopłaty do kredytów na realizacje przedsięwzięć udzielane są w ramach limitu

przyznanego bankowi przez NFOSiGW.

Kwota kredytu przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia musi być  wyższa od kwoty wnioskowanej dotacji.

Wypłata kredytu na realizacje przedsięwzięcia następuje zgodnie z zasadami i warunkami obowiązującymi w banku dla kredytów na budowę lub zakup domów i mieszkań oraz umowa o współpracy zawarta przez NFOSiGW z bankami.

Bank ustanawia zabezpieczenie udzielonego kredytu z dotacja. Bank gwarantuje zwrot środków z dotacji na rzecz NFOSiGW w przypadkach określonych w umowie o współpracy zawartej miedzy NFOSiGW i bankiem.

Warunki współpracy, w tym tryb i terminy przekazywania bankom przez NFOSiGW środków na dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów szczegółowo określają umowy o współpracy zawarte przez NFOSiGW z bankami.

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia musi nastąpić w terminie do 3 lat od dnia

podpisania umowy kredytu.

Dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zrealizowane przed dniem zawarcia umowy o kredyt objęty dotacja ze środków NFOSiGW.

Wypłata dotacji następuje po zrealizowaniu przedsięwzięcia wraz z potwierdzeniem uzyskania efektu ekologicznego, rozumianego jako potwierdzenie osiągniecia standardu energetycznego, określonego powyżej.

Beneficjent zobowiązany jest do ponoszenia należności publiczno prawnych związanych z realizacja przedsięwzięcia, w szczególności do uiszczenia należnego podatku dochodowego związanego z udzielonym ze środków NFOSiGW dofinansowaniem przedsięwzięcia.

Beneficjent może otrzymać jedna dopłatę do kredytu w ramach programu.

Na przedsięwzięcie może być udzielona jedna dopłata do kredytu w ramach programu.


Kto może ubiegać się o dopłatę z NFOSiGW

O dofinansowanie w ramach NFOSiGW  mogą ubiegać się:

osoby fizyczne dysponujące prawomocnym pozwoleniem na budowę oraz posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, na której będą budowały budynek mieszkalny.

Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć:

a) prawo własności (w tym współwłasność);

b) użytkowanie wieczyste;

osoby fizyczne dysponujące uprawnieniem do przeniesienia przez dewelopera na swoja rzecz: prawa własności nieruchomości, wraz z domem jednorodzinnym, który deweloper na niej wybuduje albo ubytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego, który będzie na niej posadowiony i stanowić będzie odrębną nieruchomość albo własności lokalu mieszkalnego. Przez dewelopera rozumie się także spółdzielnie mieszkaniowa.

Uprawnienie beneficjenta do przeniesienia przez dewelopera na swoja rzecz praw, o których mowa powyżej musi wynikać z:

a) umowy deweloperskiej, zawartej w formie aktu notarialnego, zawierającej zobowiązanie dewelopera do: ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przekazania jego własności na rzecz beneficjenta albo do przeniesienia na beneficjenta własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym albo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość;

b) umowy przedwstępnej, zawartej w formie aktu notarialnego, sprzedaży i ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego albo umowy przedwstępnej, zawartej w formie aktu notarialnego, sprzedaży i przeniesienia na rzecz beneficjenta własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym albo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość;

c) umowy, o której mowa w art. 9 ustawy prawo o własności lokali, zawartej w formie aktu notarialnego, zawierającej zobowiązanie dewelopera do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia tego prawa na rzecz beneficjenta.


Źródło : Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Aby dodać komentarz zaloguj się do systemu, a następnie uzupełnij brakujące pola.
Jesli nie posiadasz jeszcze konta załóż je Załóż konto
Przejdź do archiwum ››

Nowe artykuły

Nowość, Adaptacja za darmo!!![...] ››
2013-04-14 23:07:11
Od stycznia 2013 r rusza program dopłat do domów[...] ››
2013-01-04 21:57:32

Ostatnio komentowane

super artykuł... zgadzam się z tym w 100 % [...] ››
karol30

Informacje o serwisie

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej szerokiej oferty na domki jednorodzinne Projekty zamieszczane na naszym serwisie są objęte gwarancją zwrotu. Gotowe projekty domow jednorodzinnych, nowoczesnych czy parterowych pochodzą od najlepszych biur architektonicznych w Polsce. Z nasza pomocą znajdziemy Państwa wymarzony projekt domu.

e-projekty24.pl oferuje gotowe projekty domow mieszkalnych oraz projekty garaży. W swojej ofercie posiadamy różne kolekcje na domki jednorodzinne projekty biur architektonicznych, np. projekty domów letniskowych, projekty domów jednorodzinnych, domy nowoczesne dwurodzinne oraz wielorodzinne, projekty domów bliźniaczych i szeregowych, tanie projekty gotowe domów w technologi tradycyjnej-murowej, projekty typowe domów w technologi drewnianej szkieletowej oraz małe domy z bali, projekty domow parterowych, piętrowych z poddaszem użytkowym oraz wiele innych. Znajdziesz tu zarówno typowe projekty domow tradycyjnych jaki i projekty domow nowoczesnych. U nas znajdziesz swój wymarzony projekt domu jednorodzinnego. E-projekty24.pl proponuje szeroką ofertę na projekt domu. Przekonaj się sam i znajdź swój idealny dom Projekty tanich domow jednorodzinnych są na naszym serwisie. Gwarantujemy Państwu najniższe ceny oraz najlepszą usługę z gwarancją zwrotu. Pokrywamy koszty przesyłki. Zapraszamy.

x
Projekty w porównywarce

Aby porównać projekty zaznacz wybrane a następnie naciśnij przycisk "Porównaj zaznaczone"

Zaznacz wszystkie Zaznacz
Porównaj zaznaczone
Rozwiń

Serwis e-projekty24.pl korzysta z plików cookies. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w swojej przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie Informacja o cookies.